Architektura

oferta_architektura

W naszym zespole to Iza specjalizuje się w projektach domów jednorodzinnych oraz adaptacjach domów katalogowych. Każdy projekt indywidualny opracowany jest w oparciu o Twoje oczekiwania dotyczące zarówno rozwiązań funkcjonalnych, jak i formy oraz kształtu architektonicznego przyszłego domu.

Jak będzie przebiegać praca nad projektem indywidualnym Twojego domu?

 • najpierw spotkamy się z Tobą, żeby omówić warunki współpracy, wymiary działki,
  zakładany budżet na projekt budynku w stanie deweloperskim oraz funkcje pomieszczeń, które są w planach
 • być może niezbędnym punktem będzie obejrzenie działki oraz zabudowy dookoła
  następnie, rozrysowując funkcje pomieszczeń, zaczniemy przygotowywać wstępny projekt budynku
 • na kolejnym etapie omawiasz z projektantem wstępne propozycje, ustalasz kolejne detale – praca nad koncepcją jest prowadzona przy Twoim aktywnym współudziale
 • projekt domu musi być dostosowany do działki, na której będzie budowany, a jego architektura zgodna z wymogami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunkami zabudowy wydanymi dla działki, na której ma być wybudowany
 • wykonany będzie wówczas projekt zagospodarowania działki, a projekt budynku będzie dostosowany do: ewentualnych spadków terenu, warunków gruntowo-wodnych, stref obciążenia śniegiem i wiatrem. Autor projektu dokona również wszelkich uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

Cena ustalana indywidualnie na pierwszym spotkaniu. Za co płacisz?

 • wstępna koncepcja programowo-przestrzenna
 • złożenie wniosków o warunki techniczne
 • projekt budowlany, w skład którego wchodzi:

– projekt zagospodarowania terenu
– projekt architektoniczno-budowlany

 • uzyskanie pozwolenia na budowę
 • projekt wykonawczy

Jeśli chcesz zobaczyć nasze projekty, zerknij tutaj.